: 1 16 16

: NO3 (0)

 1. #1
  Jun 2012
  162
  Rep Power
  10

  NO3 (0)

  ' ᾶ ἀ ἐ
  ( ὅ ἔ ἑ)

  1.ἶ 10 ἐ
  ἀ ἀ ῦ,
  ἡ ῶ ῶ, ἀ 0;

  (450lit, ἀ ἑ 150lit,
  ph 6.8, no2 0, nh3/nh4 0, kh 4,
  no3 ἀ 5 ,
  ἀ 0,
  4-5 ἡ,
  ῦ )

  2.ἶ -- ὐ - ῦ ῦ
  ῦ ἀ;
  ἤ ἑ;

  ( ῶ ὅ ῶ ἀ 1 ἐ ὐ
  ὅ ἱ ἑ
  API, TETRA, SERA)

 2. #2

  ... ( 3)... ... ;

 3. #3

  . ! 10 ...

 4. #4
  Jun 2012
  162
  Rep Power
  10

  Diskus Fan
  ... ( 3)... ... ;
  ἱ ἔ ῶ ῶ ἐῶ.
  ὐ ὅ , ἶ, ἄ ἶ , ἔ .
  ;
  ὄ ὁ , ἀ ;

 5. #5
  Nov 2007
  2.781
  Rep Power
  10

  ! ! ( ). () ... ! "" ! ! ! ...

  Knowledge is having the right answer
  Intelligence is asking the right question

 6. #6

  ………… .

 7. #7
  Jun 2012
  162
  Rep Power
  10

  kat2
  ………… .
  Ὄ ἐῖ;
  - , ἑ, ;
  ἄ ἀ ,
  ὑ ὐῖ ἀ ;
  (, ἀ, ἀ)

 8. #8
  Nov 2007
  2.781
  Rep Power
  10

  ... "" ... !
  !
  "" ... 3 20 ... !

  Knowledge is having the right answer
  Intelligence is asking the right question

 9. #9
  Jun 2012
  162
  Rep Power
  10

  .
  ' .

 10. #10
  Apr 2010
  БиЮнб -Хмзффьт
  1.609
  Rep Power
  15

  450lit, ἀ ἑ 150lit,
  no3 ἀ 5 ,
  ἀ 0.  , . Salifert, / .

 11. #11
  Jun 2012
  162
  Rep Power
  10

  , , ' , , ;
  , , salifert,
  , (3-4 .)
  .
  ;
  , , 0, ;
  , ;
  salifert, .

 12. #12
  Apr 2010
  БиЮнб -Хмзффьт
  1.609
  Rep Power
  15

  5---->0 , 150 450 . 5 0 . salifert .

 13. #13
  May 2008
  Upper Rio Alimo -
  4.069
  Rep Power
  20

  33% , 33% .
  33% "5", , .

  3 *
  ( ) ( ) .
  / , .
  , ?


  * "" . ( ) 33%, 1/3 ?
  .
  , .
  O delta66 , .
  greek discus .

 14. #14
  Jun 2012
  162
  Rep Power
  10

  , ἶ 99,9% , ὅ ἦ ἐ.
  ῖ 3 ἐ(API, SERA, TETRA) ἔ
  ἀ test. ' ὄ ὐ, ἔ test ῆ salifert,
  Makchem ῦ.
  ἀ , ῦ , ἰῖ, ἡ ὑ,
  ὅ ῖ ὐ ὁ , ,
  ῦ ( , )
  ῶ :
  3 ( sub ἑ)
  ) , sera biofibres, ἑ
  ) ὑ: siporax, substrat, matrix
  purigen, remophos ῆ GroTech
  ), ἀ/,
  ἀῶ ἀ, 5 ἡ (ἀ).
  Ἀ ἔ:
  no3-5
  nh3/nh4-0
  no2-0
  ἀ ἀ.
  ᾶ ῦ ἀῶ,
  ἐ, , ἴ ἑῶ,
  ἦ ὑ, ἀῶ ἀ.
  Ἄ ὑ, ῖ ἀ
  ὄ ὑ ἀ .
  ὁ ὀ ὑ.
  ἱῖ , ἑ ῦ ῦ;
  ὑ ἀ , ῖ ὁ ῦ ἀῶ;
  Ἑῖ ῦ ἡ ἱ ῦ (ἀ ῦ-ῦ ὑῦ-ὀ)
  ὤ ἕ ἀῖ, ἄ.
  Ὅ ἑῶ .. ἐῶ , ἴ ἀ 450lit ῦ, (. 3kgr)
  ἀ 1kgr, ῖ ὅ ὁ ῦ ἀῶ, ἴ ἐ ῦ ,
  ἀῦ ἐῦ, ὄ ὄ ῦ ῦ ἑ.

 15. #15

  ...
  1. Purigen Remophos... .
  2. Purigen... "" ( ).-

 16. #16
  Jun 2012
  162
  Rep Power
  10

  Diskus Fan
  ...
  1. Purigen Remophos... .
  2. Purigen... "" ( ).-
  purigen.
  A ߨ
  .
  .

 1. By MaGiCPaiN in forum
  : 18
  : 25-12-2011, 18:25

 •