PDA

Επιστροφή στο Forum : Να σβήσω φωτιές; Περί άνθρακα;Genirous
04-11-2011, 16:21
Με το πέρασμα των χρόνων πολλοί ενυδρειόφιλοι θαλασσινού νερού είχαν συσχετίσει τη μόνιμη χρήση ενεργού άνθρακα στο φίλτρο τους με την εμφάνιση ''διάβρωσης των ραχιαίων και των πλευρικών πτερυγίων'' (head and lateral line erosion - HLLE). Δύο πρόσφατες μελέτες ήρθαν στο φως που επιβεβαιώνουν ότι η μόνιμη χρήση άνθρακα μπορεί να προκαλέσει HLLE. Και στα δυο κείμενα γίνονται αναφορές σε ψάρια γλυκού νερού, παρόλο που οι μελέτες αφορούν ξεκάθαρα ψάρια θαλασσινού ενυδρείου. Οι συγγραφείς υποδεικνύουν πως η ίδια κατάσταση μπορεί να συμβεί στο γλυκό νερό, αλλά δεν έκαναν επίσημη μελέτη. Τουλάχιστον όχι ακόμα. Υπάρχει συσχετισμός και αναφορά στην ασθένεια γλυκού νερού ''τρύπα στο κεφάλι'' (hole in the head disease - HITH), αλλά έχει αποδειχθεί πως η HITH δεν είναι υπαίτια για την HLLE. Αποτελούν διαφορετικές ασθένειες γλυκού νερού.

Το 1988 στο δεύτερο Διεθνές Συνέδριο Ενυδρείων ο George Blasiola παρουσίασε ένα άρθρο όπου ενέπλεκε σαν αιτία της HLLE την ακατάλληλη διατροφή. Προς το τέλος του κειμένου υπήρχε μια αναφορά του Dr. Dieter Jauch που εξέφραζε την άποψη πως η χρήση άνθρακα προκάλεσε την HLLE. Ο Tom Franks πραγματοποίησε μια έρευνα μικρής κλίμακας που δεν δημοσιεύτηκε, αλλά ενέπλεκε τη χρήση άνθρακα ως αιτία εμφάνισης HLLE.

Το 2009 έγινε μια έρευνα από 100 έμπειρους ενυδρειόφιλους που αναγνώρισαν 25 αιτίες, ύποπτες για HLLE σε ψάρια θαλασσινού νερού. Ανάμεσα σε αυτές ήταν πρόβλημα διατροφής, γενικό στρες, διαφεύγων ηλεκτρικό ρεύμα, αιωρούμενη σκόνη, φάρμακα με βάση το χαλκό, τοξικότητα βαρέων μετάλλων, έλλειψη ηλιακού φωτός, η χρήση ενεργού άνθρακα, παρουσία μιας ποικιλίας χημικών ρύπων, ιογενείς ή βακτηριακές λοιμώξεις και άλλα. Στα αποτελέσματα της έρευνας, αναφέρθηκαν ως μείωση των συμπτωμάτων HLLE στα ψάρια 18 μέθοδοι θεραπείας. Το 84% των περιπτώσεων συμπεριλάμβανε την μεταφορά των ψαριών σε νέο ενυδρείο. Αυτό έδειξε πως υπάρχουν συνθήκες στη φυσιολογική λειτουργία του ενυδρείου που μπορούν να αλλάξουν ώστε να μειώσουν την επίπτωση της HLLE. Όταν τα αποτελέσματα περιορίστηκαν σε μεγάλα ενυδρεία για το κοινό, το 19% όσων ανταποκρίθηκαν βρήκαν ολοκληρωτική αντιστροφή της HLLE από την διακοπή χρήσης ενεργού άνθρακα. Επιπρόσθετα, 75% αυτής της υποομάδας δήλωσαν πως πιστεύουν ως αίτιο τη χρήση άνθρακα, τουλάχιστον σε κάποιες περιπτώσεις.

Το ιστορικό χρήσης ενεργού άνθρακα στον Ζωολογικό Κήπο του Τολέδο έδειξε μια συσχέτιση μεταξύ της χρήσης άνθρακα (με βάση το κάρβουνο) και την εμφάνιση βλαβών HLLE σε κάποια ψάρια. Όταν μεταφέρθηκαν τα ψάρια αυτά σε ενυδρείο χωρίς φίλτρανση άνθρακα έφερε σε μερικές περιπτώσεις ως αποτέλεσμα την επούλωση των βλαβών χωρίς επιπρόσθετη θεραπεία. Μόλις περιορίστηκε η χρήση άνθρακα στις εγκαταστάσεις πριν δέκα χρόνια, μειώθηκαν σημαντικά οι περιπτώσεις HLLE. Βασιζόμενος σε αυτές τις προκαταρκτικές παρατηρήσεις, ο Ζωολογικός Κήπος του Τολέδο χρηματοδότησε την παρούσα μελέτη, με αντικειμενικό στόχο να δείξουν την σχέση μεταξύ της χρήσης άνθρακα και την ανάπτυξη HLLE. Με την σειρά τους, τα αποτελέσματα ελπίζεται να επιτρέψει σε ενυδρειόφιλους θαλασσινού νερού να πάρουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις που αφορούν την χρήση άνθρακα στα ενυδρεία τους.

Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης στήθηκαν 3 ενυδρειακά συστήματα των 455 λίτρων χρησιμοποιώντας όλα τα στοιχεία (εξοπλισμό, νερό, ζωντανό βράχο κτλ) ενός οικιακού θαλασσινού ενυδρείου όπου κατανεμήθηκαν 35 surgeonfish. Πάρθηκαν μέτρα ώστε να ελεγχθούν και να αποκλειστούν όλοι οι υπόλοιποι πιθανοί υπαίτιοι της HLEE πέραν του άνθρακα. Η ποιότητα και οι παράμετροι νερού διατηρήθηκαν μέσα στα αποδεκτά πλαίσια που έθεσε ο Stephen Spotte το 1979. Μια εβδομάδα μετά την εισαγωγή των ψαριών εισήχθησαν 500gr άνθρακα-κάρβουνο στο πρώτο σύστημα, 500gr επεξεργασμένου άνθρακα-μπίλιες στο δεύτερο και καθόλου άνθρακα στο τρίτο. Δυο μήνες μετά συμπληρώθηκαν από 500gr ανάλογου άνθρακα στο κάθε ένα από τα δυο συστήματα, πάντα σύμφωνα και με τον Spotte.

Στο πρώτο σύστημα άρχισαν να εμφανίζονται μικρές βλάβες σε 2 ψάρια μετά το πέρας 20 ημερών χρήσης του άνθρακα, κατόπιν άρχισαν να αναπτύσσονται και στα υπόλοιπα ψάρια του ίδιου συστήματος, όπου και μέχρι το πέρας 4 μηνών το σύνολο των ψαριών παρουσίαζε πλέον σοβαρές βλάβες οι οποίες περιελάμβαναν το 1/3 του σώματός τους. Στα ψάρια του δεύτερου συστήματος δεν αναπτύχθηκαν ορατά συμπτώματα, αλλά κάτω από ιστολογική εξέταση ανακαλύφθηκαν μικροσκοπικές βλάβες, καθώς επίσης μετά το πέρας λίγων μηνών από τα συμπεράσματα της έρευνας 2 ψάρια εμφάνισαν μικρές βλάβες. Στο τρίτο σύστημα κανένα από τα ψάρια δεν παρουσίασε μικρές ή μικροσκοπικές βλάβες. Έξι μήνες μετά τα συμπεράσματα της έρευνας οι βλάβες HLLE παρέμεναν σε όλα τα προσβεβλημένα ψάρια και τα ψάρια χωρίς άνθρακα παρέμεναν χωρίς συμπτώματα.

Η μελέτη καταλήγει πως η HLLE προκαλεί οργανικά προβλήματα στα ψάρια, αλλά η σωστή διατροφή κρατάει τα ίδια σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με άλλα που δεν τρέφονται επαρκώς και ποιοτικώς. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων άλλοι ενυδρειόφιλοι έσπευσαν να συμφωνήσουν και άλλοι να διαφωνήσουν με αυτά. Υπήρχαν κάποιοι που ισχυρίζονται ότι χρησιμοποιούν άνθρακα για χρόνια μόνιμα στα ενυδρεία τους χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, αλλά είτε μπορεί να χρησιμοποιούν άνθρακα πρώτης ποιότητας (σε αντίθεση με μεγάλα ενυδρεία κοινού) ή να μην είχαν ποτέ συσχετίσει και αναγνωρίσει πιθανά προβλήματα στα ψάρια τους. Ασφαλή συμπεράσματα δεν μπορούν να βγουν για προϊόντα άνθρακα που δεν δοκιμάστηκαν, ωστόσο προτείνουν το ξέπλυμα σε νερό Α/Ο οποιασδήποτε μορφής άνθρακα, κατά προτίμηση πάντα ανώτερης ποιότητας και σε μορφή σφαιριδίων. Επίσης προτείνουν το υλικό να μην τοποθετείται σε φίλτρα με υψηλή/δυνατή ροή, καθώς ακόμα και ίνες άνθρακα που παραμένουν στο νερό του ενυδρείου θεωρούνται ύποπτες για την εμφάνιση HLLE.

Τώρα κατά πόσον μπορεί η μόνιμη χρήση ενεργού άνθρακα να επηρεάσει τους δίσκους μας...χμμμ xmm...αυτό είναι ένα θέμα που τουλάχιστον προς το παρόν είναι αναπόδεικτο. Βρίσκεται στην προσωπική σας ευχέρεια το αν θα εμπιστευτείτε να τον χρησιμοποιήσετε ή όχι. Πηγές:
http://www.advancedaquarist.com/blog/activated-carbon-indicted-in-inducing-head-and-lateral-line-erosion
http://www.coralmagazine-us.com/content/activated-carbon-hlle-smoking-gun-found
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08997659.2011.608608

MakChem
04-11-2011, 19:46
Γιώργο τώρα εσύ, σβήνεις φωτιές έτσι?????????????;):d

Δύο χρόνια τώρα, όλα τα δικοενυδρεία μου είναι σε καθεστώς μόνιμης χημικής φίλτρανσης με ενεργό άνθρακα και purigen, τελευταία δοκιμάζω το chemipure της BOYD (κάτι ανάλογο του biochem zorb της API). Δεν έχω το παραμικρό κρούσμα είτε HITH είτε HLLE.

Κατά την άποψή μου, δεν είναι τυχαίο που οι μεγαλύτεροι πολέμιοι αυτού του είδους της χημικής φίλτρανσης είναι οι θαλασσινοί. Όσοι θαλασσινοί χρησιμοποιούν ενεργό άνθρακα ή ρητίνες απορρόφηφης οργανικών ή .... , δε χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν ένα ακριβό έως πολύ ακριβό μηχάνημα που λέγεται skimmer. Και ο νοών νοείτω.

Γιώργος Κ
04-11-2011, 20:37
Κατά την άποψή μου, δεν είναι τυχαίο που οι μεγαλύτεροι πολέμιοι αυτού του είδους της χημικής φίλτρανσης είναι οι θαλασσινοί. Όσοι θαλασσινοί χρησιμοποιούν ενεργό άνθρακα ή ρητίνες απορρόφηφης οργανικών ή .... , δε χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν ένα ακριβό έως πολύ ακριβό μηχάνημα που λέγεται skimmer. Και ο νοών νοείτω.Εδω κανεις λαθος ... Οσους γνωριζω με θαλασσινο (και ειναι πολλοι) χρησιμοποιουν και σκιμερ και ανθρακα-αντι φωσφορο!!! Ο ανθρακας η οι ρητινες η ... δεν αντικαθιστουν το σκιμερ!!

MakChem
05-11-2011, 00:27
Εδω κανεις λαθος ... Οσους γνωριζω με θαλασσινο (και ειναι πολλοι) χρησιμοποιουν και σκιμερ και ανθρακα-αντι φωσφορο!!! Ο ανθρακας η οι ρητινες η ... δεν αντικαθιστουν το σκιμερ!!

Όχι φίλε μου δεν κάνω λάθος. Η επικρατούσα και νεώτερη σχολή περί θάλασσας (δεν έχουμε μόνο εμείς σχολές :d) τάσεται σαφώς υπέρ του σκίμμερ, το οποίο υπερνικά σε πλεονεκτήματα τη χρήση ενεργού άνθρακα, ως προς την απορρόφηση οργανικών ενώσεων, κατά την άποψή τους πάντα. Απορροφητή φωσφορικών βεβαίως και χρησιμοποιούν οι περισσότεροι, όσοι δηλαδή δεν μπορούν με πιο φυσικούς - πιο έξυπνους τρόπους να έχουν μηδενικές τιμές φωσφορικών, αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση, ούτε με τον ενεργό άνθρακα αλλά ούτε και με το σκίμερ.

Γιώργος Κ
05-11-2011, 00:54
(Ασχετο) Τα φωσφορικα που αναφερεις σε τι κανουν κακο στα ψαρια? :confused:

Οποιος βλεπει σχολες .. τοτε βλεπει διλημματα προσωπικη μου θεση ειναι οτι η αληθεια βρισκεται στη συνθεση (καπου στη μεση) και οχι απολυτα σε ΝΑΙ η ΟΧΙ σε κατι!!

Επι του θαλασσινου θεματος γνωμη μου (που προερχεται απο τη γνωση μου που ειναι ελαχιστη) αλλο κανει το σκιμερ αλλο ο ανθρακας και δεν υπαρχει "ανταγωνισμος" μεταξυ των δυο!

Οσο αφορα τους δισκους το κειμενο που παρεθεσε ο Γιωργος γραφει:

Στα ψάρια του δεύτερου συστήματος δεν αναπτύχθηκαν ορατά συμπτώματα, αλλά κάτω από ιστολογική εξέταση ανακαλύφθηκαν μικροσκοπικές βλάβες
Πως μπορεις να εισαι σιγουρος οτι δεν ανηκεις σε αυτη τη κατηγορια?
Εκτος αν εκανες ιστολογικες εξετασεις οποτε παω πασο! :p

Genirous
05-11-2011, 10:03
Μάκη, από τη στιγμή που συμβαίνουν κάποια σημαντικά γεγονότα στο χώρο του ενυδρείου, τα οποία απασχολούν -εκτός από τους επιστήμονες και- πολύ σοβαρούς και έμπειρους χομπίστες (δισκάδες) του εξωτερικού, δεν μπορούν να μένουν στο παρασκήνιο. Ένας από αυτούς τους χομπίστες ενημέρωσε το φόρουμ και τους έλληνες δισκάδες θεωρώντας πως είναι μεγάλης σημασίας, οπότε και εμείς πήραμε τη σκυτάλη να ενημερώσουμε εσάς.

Η προσωπική μου άποψη και τοποθέτηση δεν έχει σημασία, γι' αυτό και δεν την συμπεριλαμβάνω. ;) Δεν θέλω να κατευθύνω, αλλά να ενημερώσω και ο καθένας διαβάζοντας να πάρει τις δικές του αποφάσεις. Όσο για τον τίτλο του θέματος :d , μπήκε ως λογοπαίγνιο για προηγούμενο θέμα (http://www.greekdiscus.com/test2000/showthread.php?4643) του φόρουμ, μιας και αποτελεί τον επίσημο αντίλογο. :thumbup:

Diskus Fan
05-11-2011, 17:25
1. Άρχισαν τα όργανα!!! :d
2. Παρακαλείται ο κύριος Μάκης.... να περάσει έξω από την "σχολή" ... ΤΩΡΑ.- ne55

MakChem
05-11-2011, 19:09
1. Άρχισαν τα όργανα!!! :d
2. Παρακαλείται ο κύριος Μάκης.... να περάσει έξω από την "σχολή" ... ΤΩΡΑ.- ne55
Νίκο δεν έγινες αντιληπτός. Άν εννοείς τη μεγάλη σχολή των δισκάδων, τότε μπορείς να με διώξεις... Άν εννοείς την "υποσχολή" [νερό σκληρό και αλκαλικό + μόνιμη χημική φίλτρανση για οργανικά και φωσφορικά + ολιγόλιτρα ενυδρεία με πολλούς δίσκους + .....] τότε δε νομίζω ότι μπορείς να πετύχεις κάτι, γιατί είμαι ο ιδρυτής και το μοναδικό μέλος αυτής της "υποσχολής".;):d:d:d

Bronx
05-11-2011, 23:01
Το skimmer αφαιρεί μικροσωματίδια και διαλυμένα στερεά (πχ. ακαθαρσίες κοραλλιών) ενώ ο άνθρακας διαλυμένες χημικές ουσίες -οργανικά & ανόργανα- (πχ. τοξίνες απο κοράλλια).
Στους υφάλους μου πάντα έχω ενεργό άνθρακα (και αντιφώσφορο) αλλά η "καρδιά" του συστήματος είναι το skimmer. Δεν το αντικαθιστά τίποτα κατα την άποψη μου.

MakChem
06-11-2011, 13:49
Για το skimmer καταγράφηκαν οι απόψεις, έτσι κι αλλιώς δεν μας αφορά στο γλυκό.

Εδώ http://filtra-nerou.alarco.gr/images/stories/png-documents/o-energos-anthrakas.pdf μπορείτε να δείτε στις σελίδες 8-10 τις χημικές ενώσεις που απορροφά ο ενεργός άνθρακας. Σε συντριπτικό ποσοστό πρόκειται για οργανικές ενώσεις (αυτές που περιέχουν άνθρακα στο μοριακό τους τύπο). Οι απορροφήσιμες ανόργανες ενώσεις είναι ελάχιστες και θα τις αναφέρω : Πολύ καλή απορρόφηση σε [βρώμιο (Br2) - ιώδιο (I2) - όζον (O3)], καλή απορρόφηση σε [χλώριο (Cl2) - υδροϊώδιο (HI)], μικρή απορρόφηση σε [αμμωνία (NH3) - υδροβρώμιο (HBr) - υδροχλώριο (HCl) - υδροκυάνιο (HCN) - υδροφθόριο (HF) -υδρόθειο (H2S) - διοξείδιο του αζώτου (NO2) - διοξείδιο του θείου (SO2) - τριοξείδιο του θείου (SO3)].

Μερικές παρατηρήσεις για τη μελέτη που μετέφρασε ο Γιώργος. Προσωπικά, δεν αποδέχομαι την ατεκμηρίωτη αντιστοίχιση συμπερασμάτων (θετικά ή αρνητικά) μελέτης θαλασσινών συστημάτων σε ενυδρειακά συστήματα του γλυκού νερού. Το θεωρώ αντιδεοντολογικό και αντιεπιστημονικό, οι συγγραφείς της συγκεκριμένης μελέτης να πιστεύουν, έτσι απλά, ότι παρόμοια φαινόμενα (HLLE, HITH) θα μπορούσαν να συμβούν και σε ψάρια του γλυκού νερού. Αυτή είναι η δική μου θέση, φυσικά όποιος θέλει ή τον εξυπηρετεί μπορεί να υιοθετήσει τα συμπεράσματα αυτής της μελέτης και για δίσκους και για ανθρώπους και για....;) Τέλος θεωρώ ανεπιφύλακτα ότι όποιος χρησιμοποιεί, περιοδικά ή μόνιμα, πολύ καλής ποιότητας ενεργό άνθρακα που έχει ξεπλυθεί πολύ καλά και τοποθετηθεί ανάμεσα σε δύο στρώσεις ενυδρειακό βαμβάκι και σε φίλτρο με χαμηλή-κανονική ταχύτητα, δεν έχει να φοβηθεί απολύτως τίποτα.

---------- Post added at 13:49 ---------- Previous post was at 12:56 ----------


(Ασχετο) Τα φωσφορικα που αναφερεις σε τι κανουν κακο στα ψαρια? :confused:

Οποιος βλεπει σχολες .. τοτε βλεπει διλημματα προσωπικη μου θεση ειναι οτι η αληθεια βρισκεται στη συνθεση (καπου στη μεση) και οχι απολυτα σε ΝΑΙ η ΟΧΙ σε κατι!!

Επι του θαλασσινου θεματος γνωμη μου (που προερχεται απο τη γνωση μου που ειναι ελαχιστη) αλλο κανει το σκιμερ αλλο ο ανθρακας και δεν υπαρχει "ανταγωνισμος" μεταξυ των δυο!
...Οσο αφορα τους δισκους το κειμενο που παρεθεσε ο Γιωργος γραφει:

Πως μπορεις να εισαι σιγουρος οτι δεν ανηκεις σε αυτη τη κατηγορια?
Εκτος αν εκανες ιστολογικες εξετασεις οποτε παω πασο! :p
1. Οι τιμές των φωσφορικών ιόντων, ειδικά οι υψηλές, είναι γνωστό το τί μπορεί να προκαλέσουν στα ψάρια...
2. Όποιος βλέπει "σχολές", απλά βλέπει την πραγματικότητα.:cool:
3. Είμαι σίγουρος ότι δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία, γιατί απλά δεν έχω θαλασσινούς δίσκους...:cool:

Γιώργος Κ
06-11-2011, 14:30
1. Τι κακο κανουν τα υψηλα φωσφορικα στα ψαρια? (Σε εμενα δεν ειναι γνωστο! :cool:).

2. Πρακτικα οποιος βλεπει σχολες περιοριζει πολυ την ικανοτητα του για να δει κατι αλλο (ισως κατι που δεν βλεπουν ουτε καν αυτες οι "σχολες")!! ;)

3. Το προβλημα ειναι οτι πολλες φορες τα ματια μας τα ιδια πολλες φορες δε μπορουν να μας πουν τι συμβαινει στα ψαρια μας! (οπως το λεει και η ιδια η μελετη παραπανω!)

Genirous
06-11-2011, 14:33
Μάκη, σύμφωνα με το λινκ που δημοσίευσες, ο πίνακας χημικών στοιχείων που απορροφά -περισσότερο, λιγότερο ή καθόλου- αφορούν το προϊόν της εν λόγω εταιρείας ονόματι EUROGRAB.1. Είναι μέρος ενός φίλτρου UV (προϊόν ALFA UV) κατάλληλο για πόσιμο νερό, το οποίο έχει βάση τον φλοιό καρύδας (και όχι τον λιγνίτη) και είναι εμποτισμένο σε άργυρο. Οι εικόνες από το μικροσκόπιο δείχνουν ότι έχει ''μικροπόρους''.
Σύμφωνα με τα λίγα που γνωρίζω διαβάζοντας (πολύ λιγότερα σε σχέση με 'σένα και πιθανόν πολλούς άλλους), οι άνθρακες με βάση τον φλοιό καρύδας είναι κατάλληλοι για πισίνες και/ή πόσιμο, ενώ οι άνθρακες με βάση τον λιγνίτη είναι καταλληλότεροι για ενυδρεία. Οι χρήσεις διακρίνονται κυρίως λόγω των πόρων των δυο υλικών και τα στοιχεία που μπορούν να απορροφήσουν, οι πρώτοι επειδή έχουν μικροπόρους και οι δεύτεροι επειδή έχουν μεσοπόρους και/ή μακροπόρους.

2. Ο πίνακας αναφέρει επιγραμματικά χημικά στοιχεία
Ένας άνθρακας έχει την ικανότητα να απορροφά και άλλα πράγματα, αλλά και πιο...πολυσύνθετα στοιχεία. Παραδείγματα το οξυγόνο, μέρος των ιχνοστοιχείων (http://www.aquarium-pond-answers.com/2009/10/activated-carbon.html) και oι τανίνες (http://en.wikipedia.org/wiki/Activated_carbon) (ίσως και oi βιταμίνες ή μέρος αυτών). Μάλιστα το πρώτο έχει άριστη προσρόφηση. Πολλοί είναι αυτοί που συγχέουν την μόνιμη χρήση άνθρακα με την υποβοήθηση ανάπτυξης αναερόβιων βακτηρίων, κάποια από τα οποία μάλιστα είναι υπεύθυνα για ασθένειες όπως του γένους Aeromonas (http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/admicrob2.pdf). Μέρος των ιχνοστοιχείων όπως βρώμιο, ιώδιο, ποτάσιο, θείο και πιθανόν άλλα, απορροφούνται επίσης από τον άνθρακα, άλλα με μεγαλύτερη και άλλα με μικρότερη προσρόφηση.

disc-postman
06-11-2011, 19:40
Τέλος θεωρώ ανεπιφύλακτα ότι όποιος χρησιμοποιεί, περιοδικά ή μόνιμα, πολύ καλής ποιότητας ενεργό άνθρακα που έχει ξεπλυθεί πολύ καλά και τοποθετηθεί ανάμεσα σε δύο στρώσεις ενυδρειακό βαμβάκι και σε φίλτρο με χαμηλή-κανονική ταχύτητα, δεν έχει να φοβηθεί απολύτως τίποτα.

Συμφωνω απολυτως :thumbup:

gianni zym
06-11-2011, 21:28
δηλαδή καλύτερα είναι να είναι σε μικρό ανεξάρτητο φίλτρο.

Diskus Fan
06-11-2011, 23:40
Νίκο δεν έγινες αντιληπτός. Άν εννοείς τη μεγάλη σχολή των δισκάδων, τότε μπορείς να με διώξεις... Άν εννοείς την "υποσχολή" [νερό σκληρό και αλκαλικό + μόνιμη χημική φίλτρανση για οργανικά και φωσφορικά + ολιγόλιτρα ενυδρεία με πολλούς δίσκους + .....] τότε δε νομίζω ότι μπορείς να πετύχεις κάτι, γιατί είμαι ο ιδρυτής και το μοναδικό μέλος αυτής της "υποσχολής".;):d:d:d


doh
funy
:63:

White Diamond
07-11-2011, 09:53
Ολοι τα εχετε βαλει με τον φιλο μου χημικολατρη Νο1 υποεδαφολογο?
Μακη δεν μπορω να αντισταθω βρε φιλε, συγνωμη, δεν ειναι μονο στα θαλασσινα οι επιπτωσεις του ανθρακα. Παλαιοτερα οταν χρησιμοποιησα συνεχομενα ανθρακα, για να διαπιστωσω αυτα που ελεγες παρατηρησα φαγωματα στα πτερυγια και ειδικοτερα στο εδρικο, στους πιο αδυναμους, που δεν εδειχναν σαν κοινη βακτηριακη, να επισημανω οτι το ph τοτε ηταν στο 5. Αποφασισα να αφαιρεσω τον ανθρακα εγκαιρως διοτι ηταν η μονη αλλαγη που ειχα στις ρουτινες μου και επανηλθαν συντομα. Ψαχνοντας βρηκα πληροφοριες που ανεφεραν οτι η μονιμη χρηση ανθρακα στο φιλτρο δημιουργει "φαγωματα" στα πτερυγια σχηματος V. Σου ειχα στειλει τις πληροφοριες αυτες και σιγουρα τις εχεις, οποτε για να μην ψαχνω, αν θες, για πληροφοριση και των υπολοιπων ανεβασε τις γραφοντας και την μεταφραση. (Θα σε πονεσει ξερω, αλλα...:cons:) Ασχετα αν τις δεχεσαι η οχι ειναι μια παρατηρηση απο αξιολογους δισκαδες, κατι που ειδα και εγω, το ειχα αναφερει εξ αλλου και σε παλαιοτερη συζητηση.;)

White Diamond
07-11-2011, 13:00
Θα βαλω εγω αυτα που ειχα βρει και μιλα γενικοτερα για το τι πιθανον να προκαλεσει
η χρηση ανθρακα στο φιλτρο για να μην ψαχνει ο Μακης.

There are many views as to the cause, like bacteria infection from pseudomonas, nutritional deficiency, or poor water condition.
I don't know what is the main cause. However, I found that those that split deep in the dorsal or ventral fins are difficult to cure ... so I cull them away! However, those with jagged edge over the anal fin slowly improved when I feed them with blood worms and using less carbon filtered water. Nutritional/Mineral causes ? .... I don't really know, but just my observation. I do not think it has anything to do with bacteria infection/ammonia as my water are changed daily and not all the fishes from the same tank are affected ... just a few pieces here and there! Maybe, we can hear more from further discussion ..

Split fins usually occur when we have carbon filtration. We use carbon filters during periods when our local water supply are less than ideal for discus keeping. Headache right. Fret not. Use proper anti-chlorine and chloramine products as well as the filters and the problem will disappear in a matter of days.

You will notice that the split fins will start to recover and new fins will grow back slowly from the body outwards towards the edges of the fins.

Imo, i do believe that the carbon filter is the main culprit for some of the fishes growth problem (tiny holes on the forehead and jagered fins) :-[ might be (not really sure abt that) due to the lack of minerals in the water after going through the carbon filterations .....


Πηγη Mike Sun, Peter Choo.

MakChem
07-11-2011, 15:02
Μάκη, σύμφωνα με το λινκ που δημοσίευσες, ο πίνακας χημικών στοιχείων που απορροφά -περισσότερο, λιγότερο ή καθόλου- αφορούν το προϊόν της εν λόγω εταιρείας ονόματι EUROGRAB.1. Είναι μέρος ενός φίλτρου UV (προϊόν ALFA UV) κατάλληλο για πόσιμο νερό, το οποίο έχει βάση τον φλοιό καρύδας (και όχι τον λιγνίτη) και είναι εμποτισμένο σε άργυρο. Οι εικόνες από το μικροσκόπιο δείχνουν ότι έχει ''μικροπόρους''.
Σύμφωνα με τα λίγα που γνωρίζω διαβάζοντας (πολύ λιγότερα σε σχέση με 'σένα και πιθανόν πολλούς άλλους), οι άνθρακες με βάση τον φλοιό καρύδας είναι κατάλληλοι για πισίνες και/ή πόσιμο, ενώ οι άνθρακες με βάση τον λιγνίτη είναι καταλληλότεροι για ενυδρεία. Οι χρήσεις διακρίνονται κυρίως λόγω των πόρων των δυο υλικών και τα στοιχεία που μπορούν να απορροφήσουν, οι πρώτοι επειδή έχουν μικροπόρους και οι δεύτεροι επειδή έχουν μεσοπόρους και/ή μακροπόρους.

2. Ο πίνακας αναφέρει επιγραμματικά χημικά στοιχεία
Ένας άνθρακας έχει την ικανότητα να απορροφά και άλλα πράγματα, αλλά και πιο...πολυσύνθετα στοιχεία. Παραδείγματα το οξυγόνο, μέρος των ιχνοστοιχείων (http://www.aquarium-pond-answers.com/2009/10/activated-carbon.html) και oι τανίνες (http://en.wikipedia.org/wiki/Activated_carbon) (ίσως και oi βιταμίνες ή μέρος αυτών). Μάλιστα το πρώτο έχει άριστη προσρόφηση. Πολλοί είναι αυτοί που συγχέουν την μόνιμη χρήση άνθρακα με την υποβοήθηση ανάπτυξης αναερόβιων βακτηρίων, κάποια από τα οποία μάλιστα είναι υπεύθυνα για ασθένειες όπως του γένους Aeromonas (http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/admicrob2.pdf). Μέρος των ιχνοστοιχείων όπως βρώμιο, ιώδιο, ποτάσιο, θείο και πιθανόν άλλα, απορροφούνται επίσης από τον άνθρακα, άλλα με μεγαλύτερη και άλλα με μικρότερη προσρόφηση.

Γιώργο, η τοποθέτηση αυτή έχει πολλά λάθη και είμαι υποχρωμένος να τα επισημάνω.

1. Ο συγκεκριμένος πίνακας απορρόφησης χημικών ενώσεων από τον ενεργό άνθρακα, είναι ένας από τους πολλούς που υπάρχουν και κυκλοφορούν, και δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο προϊόν. Όλοι αυτοί οι πίνακες έχουν μικρές διαφοροποιήσεις μεταξύ τους, απλά επέλεξα το συγκεκριμένο για δύο λόγους. Πρώτον συνοδεύεται από ένα γενικό κείμενο περί ενεργού άνθρακα στην ελληνική γλώσσα και δεύτερον θεωρώ ότι είναι πολύ αξιόπιστος. Επαναλαμβάνω, δεν ισχύει μόνο για πόσιμο νερό και μόνο για άνθρακα καρύδας.

2. Τρείς είναι οι καλύτερες ποιότητες ενεργού άνθρακα, με βάση την προέλευση : lignite (λιγνίτης), bituminous coal (ασφαλτούχος άνθρακας), coconut shell (κέλυφος καρύδας). Και τα τρία αυτά είδη ενεργού άνθρακα έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα στη χημική φίλτρανση νερού, είτε πόσιμου είτε ενυδρειακού. Βεβαίως υπάρχουν ποσοστιαίες διαφορές απορροφησιμότητας μεταξύ τους, για διάφορες χημικές ενώσεις, ωστόσο, και τα τρία είδη είναι απολύτως κατάλληλα. Αυτό αποδυκνείεται από το γεγονός ότι κυκλοφορούν και οι τρείς ποιότητες για φίλτρανση πόσιμου νερού αλλά και για ενυδρειακή χρήση. Ενεργό άνθρακα coconut shell, μάλιστα, παράγουν τουλάχιστον 3 ενυδρειακές εταιρείες. Τέλος να τονίσω ότι το μέγεθος των πόρων δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό, σε σύγκριση μάλιστα με άλλους κύριους παράγοντες, όπως το σχήμα των κόκκων (σφαιροειδές, κυλινδρικό, ασύμμετρο, κ.λ.π.) αλλά και η κοκκομετρία των κόκκων (από σκόνη μέχρι κόκκους).

3. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τα λάθη - σκουπίδια που υπάρχουν ακόμα και σε "σοβαρά" άρθρα στο διαδίκτυο. Πώς είναι δυνατόν να δεχθούμε ότι ο ενεργός άνθρακας φίλτρανσης νερού (πάσης φύσεως) απορροφά οξυγόνο; Όζον (Ο3) ναι, αλλά οξυγόνο και μάλιστα με άριστη προσρόφηση.... ΕΛΕΟΣ. Έχουμε λοιπόν και λέμε. Στο ενυδρειακό περιβάλλον τρία πράγματα καταναλώνουν οξυγόνο, ψάρια + νιτροποιητικά βακτήρια + οργανικές ενώσεις. Θα εξηγήσω λίγο το τελευταίο. Ένας από τους λόγους που θέλουμε την αφαίρεση (είτε με αλλαγές νερού-ημίμετρο, είτε με χημική φιλτρανση) των οργανικών ενώσεων από το ενυδρειακό περιβάλλον, είναι γιατί έχουν την τάση να οξειδώνονται άμεσα, καταναλώνοντας σημαντικές ποσότητες από το διαθέσιμο διαλυμένο οξυγόνο, στερώντας ουσιαστικά το ποσοστό αυτό από τα ψάρια και τα νιτροποιητικά βακτήρια. Κάποιος λοιπόν χρησιμοποιεί ενεργό άνθρακα για την ολική αφαίρεση αυτών των οργανικών και την προστασία του διαθέσιμου οξυγόνου, και έρχεται κάποιος πίνακας να πεί ότι το υλικό αυτό (άνθρακας) έχει άριστη απορρόφηση στο οξυγόνο... ΞΑΝΑ ΕΛΕΟΣ. Φανταστείτε τα δικά μου ενυδρεία, με 20 λίτρα/δίσκο (ο ΦΑΝ είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνει τί σημαίνει αυτό), μόνιμα ενεργό άνθρακα και 34 βαθμούς το καλοκαίρι, τί διαθέσιμο οξυγόνο θα είχαν τα ψάρια, άν ο άνθρακας απορροφούσε άριστα το οξυγόνο????? Επιπλέον θα "έπρεπε" να είχα μια ωραιότατη αποικία αναεροβίων με αποτέλεσμα να είχα πολύ χαμηλά νιτρικά (δεν ισχύει, αλλάζω 40% κάθε δεύτερη μέρα και τα νιτρικά μου είναι καρφωμένα 30-40 ppm) αλλά και ασθένειες βακτηριακές από aeromonas (δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ flagyl, που "πιάνει" αναερόβια).

4. Για τις τανικά και χουμικά οξέα, τα έχω ξαναγράψει, έχει μικρή έως μέτρια αποροφητικότητα ο ενεργός άνθρακας, σε σύγκριση με το purigen για παράδειγμα. Όταν κάποτε είχα σκουρόμαυρο νερό (από φρέκα ξύλα) παιδευόμουν με άνθρακα + αλλαγές νερού και τίποτα δεν γινόταν. Όταν στη θέση του άνθρακα έβαλα purigen το νερό έγινε κρύσταλλο σε 24 ώρες. Για τις βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία, η καλύτερη απάντηση έχει δοθεί εδώ
http://www.greekdiscus.com/test2000/showthread.php?4643-Να-ανάψω-φωτιές-Περί-άνθρακα/page4 στο #76 από τον κ. BOYD. Ακόμα κι αν ρίξουμε τέτοια σκευάσματα στο νερό, τα ψάρια προλαβαίνουν να απορροφήσουν τις απαραίτητες ποσότητες πολύ σύντομα, και ο ενεργός άνθρακας θα απορροφήσει βραδέως κάποιες ελάχιστες εναπομείναντες ποσότητες.

Γιώργο, σου απάντησα σε όλες τις ενστάσεις που διατύπωσες. Δεν προτίθεμαι να επιμείνω άλλο, είναι δύο σχολές, είναι δύο οπτικές γωνίες, είναι δύο εντελώς διαφορετικοί δρόμοι. Ο καθένας πιστεύω μπορεί να επιλέξει τί θα ακολουθήσει με γνώμωνα το καλό των ψαριών του. Και τα δύο θέματα του άνθρακα έχουν πλούσιο υλικό υψηλού επιπέδου και όλων των απόψεων. Σωστό και εμπεριστατωμένο διάβασμα χρειάζεται.

Υ.Γ. Και εννοείται ότι σου κρατάω μεγάλη κακία, με αναγκάζεις και γράφω... :d

---------- Post added at 15:02 ---------- Previous post was at 14:39 ----------


Θα βαλω εγω αυτα που ειχα βρει και μιλα γενικοτερα για το τι πιθανον να προκαλεσει
η χρηση ανθρακα στο φιλτρο για να μην ψαχνει ο Μακης.

There are many views as to the cause, like bacteria infection from pseudomonas, nutritional deficiency, or poor water condition.
I don't know what is the main cause. However, I found that those that split deep in the dorsal or ventral fins are difficult to cure ... so I cull them away! However, those with jagged edge over the anal fin slowly improved when I feed them with blood worms and using less carbon filtered water. Nutritional/Mineral causes ? .... I don't really know, but just my observation. I do not think it has anything to do with bacteria infection/ammonia as my water are changed daily and not all the fishes from the same tank are affected ... just a few pieces here and there! Maybe, we can hear more from further discussion ..

Split fins usually occur when we have carbon filtration. We use carbon filters during periods when our local water supply are less than ideal for discus keeping. Headache right. Fret not. Use proper anti-chlorine and chloramine products as well as the filters and the problem will disappear in a matter of days.

You will notice that the split fins will start to recover and new fins will grow back slowly from the body outwards towards the edges of the fins.

Imo, i do believe that the carbon filter is the main culprit for some of the fishes growth problem (tiny holes on the forehead and jagered fins) :-[ might be (not really sure abt that) due to the lack of minerals in the water after going through the carbon filterations .....


Πηγη Mike Sun, Peter Choo.

Βασίλη, είναι μία παρατήρηση και δεν μπορώ να την αμφισβητήσω. Σίγουρα όμως μπορώ να αναρωτηθώ γιατί δεν είναι μία γενικευμένη παρατήρηση από όλους τους χομπίστες του γλυκού και του θαλασσινού που χρησιμοποιούν ενεργό άνθρακα, και είναι πάρα πολλοί αυτοί, έτσι ώστε να περικόψουμε όλοι ένα σημαντικό έξοδο...

White Diamond
07-11-2011, 20:20
Eξαρταται απο που προερχεται η πληροφορια.... ;)

MakChem
07-11-2011, 20:30
Eξαρταται απο που προερχεται η πληροφορια.... ;)

Κατάλαβα, δίνεις περισσότερο βάρος στην πηγή Mike Sun + Peter Choo από την πηγή MakChem. Ούσττττττττττττ ρεμάλι.

White Diamond
07-11-2011, 20:36
Οχι δινω περισσοτερη σημασια στην δικη μου παρατηρηση που συμφωνει με τους αλλους δυο.:p
Εσυ συνεχισε να ψαχνεσαι... κατι νεο θα ανακαλυψεις, εισαι μαμουνι.:thumbup:

Diskus Fan
07-11-2011, 21:50
Μάκη... χρησιμοποιείς Purigen ΚΑΙ άνθρακα... ταυτόχρονα; :cool:

baroutas
07-11-2011, 22:21
Ρε παιδια ειναι τοσο καλο αυτο το Purigen?Τι ακριβος δεσμευει και τι παραπανω κανει απο τον ενεργο ανθρακα? Σε σχεση με τις παρενεργειες που γραφετε οτι εχει ο ανθρακας (ενεργος και μη) ποια η γνωμη σας για αντικατασταση με το Purigen??? Στο μεγαλομα των μικρων μπωρουμε να φιλτραρουμε το νερο με ενεργο ανθρακα (μιας και γραφουμε για παρενεργειες) ή ειναι καλητερο το Purigen?Μηπος κανενα απο τα δυο?? Τα φωτα σας παρακαλω!!

Γιώργος Κ
07-11-2011, 22:27
Ρε παιδια ειναι τοσο καλο αυτο το Purigen?Τι ακριβος δεσμευει και τι παραπανω κανει απο τον ενεργο ανθρακα? Σε σχεση με τις παρενεργειες που γραφετε οτι εχει ο ανθρακας (ενεργος και μη) ποια η γνωμη σας για αντικατασταση με το Purigen??? Στο μεγαλομα των μικρων μπωρουμε να φιλτραρουμε το νερο με ενεργο ανθρακα (μιας και γραφουμε για παρενεργειες) ή ειναι καλητερο το Purigen?Μηπος κανενα απο τα δυο?? Τα φωτα σας παρακαλω!!
Εχοντας μεγαλωσει πολλα μικρα μπορω να πω οτι και ο ανθρακας και το purigen δεν ειναι υποχρεωτικα ...
Αρα εγω λεω κανενα απο τα 2!

Diskus Fan
07-11-2011, 22:54
ΑΝ αποφασίσεις να χρησιμοποιήσεις το Purigen.... θα πρέπει να το βάλεις στο ΕΙΔΙΚΟ σακουλάκι (http://www.seachem.com/Products/product_pages/TheBag.html) της Seachem .... αλλιώς μπορεί να γίνει ζημιά.
Εδώ για το Purigen (http://www.seachem.com/Products/product_pages/Purigen.html).
Υπάρχει κάπου εκτενές κείμενο του Machem, που αφορά το Purigen.-
:cool:

delta66
07-11-2011, 23:32
Εγω τι να πω τωρα?
Οταν σκοτωνόμουν με τον Μακη για τον ανθρακα, ποιούσατε όλοι την νήσσαν :d

MakChem
08-11-2011, 00:10
Μάκη... χρησιμοποιείς Purigen ΚΑΙ άνθρακα... ταυτόχρονα; :cool:
Όχι Νίκο, ποτέ ταυτόχρονα, άν και το έχουν πράξει αρκετοί στο εξωτερικό, άλλωστε το προτείνει και η Seachem.

gianni zym
08-11-2011, 00:15
τι πρόβλημα εκτός της τσέπης και της υπερβολής μπορεί να υπάρχει;

MakChem
08-11-2011, 00:17
Ρε παιδια ειναι τοσο καλο αυτο το Purigen?Τι ακριβος δεσμευει και τι παραπανω κανει απο τον ενεργο ανθρακα? Σε σχεση με τις παρενεργειες που γραφετε οτι εχει ο ανθρακας (ενεργος και μη) ποια η γνωμη σας για αντικατασταση με το Purigen??? Στο μεγαλομα των μικρων μπωρουμε να φιλτραρουμε το νερο με ενεργο ανθρακα (μιας και γραφουμε για παρενεργειες) ή ειναι καλητερο το Purigen?Μηπος κανενα απο τα δυο?? Τα φωτα σας παρακαλω!!

Διάβασε αυτό http://www.greekdiscus.com/test2000/showthread.php?4727-Οργανικά-βρύσης-vs.-Οργανικά-ενυδρείου/page2
και αυτό http://www.greekdiscus.com/test2000/showthread.php?4643-Να-ανάψω-φωτιές-Περί-άνθρακα

---------- Post added at 00:17 ---------- Previous post was at 00:16 ----------


τι πρόβλημα εκτός της τσέπης και της υπερβολής μπορεί να υπάρχει;

Κανένα άλλο Γιάννη, μόνο αυτά τα δύο.

Diskus Fan
08-11-2011, 00:19
Όχι Νίκο, ποτέ ταυτόχρονα, άν και το έχουν πράξει αρκετοί στο εξωτερικό, άλλωστε το προτείνει και η Seachem.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!! :thumbup:

Jeepas
08-11-2011, 07:51
... Στο μεγαλομα των μικρων μπωρουμε να φιλτραρουμε το νερο με ενεργο ανθρακα (μιας και γραφουμε για παρενεργειες) ή ειναι καλητερο το Purigen?Μηπος κανενα απο τα δυο?? Τα φωτα σας παρακαλω!!
Εχοντας μεγαλωσει πολλα μικρα μπορω να πω οτι και ο ανθρακας και το purigen δεν ειναι υποχρεωτικα ...
Αρα εγω λεω κανενα απο τα 2!Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω. :thumbup:

Genirous
08-11-2011, 09:09
Ρε παιδια ειναι τοσο καλο αυτο το Purigen?Τι ακριβος δεσμευει και τι παραπανω κανει απο τον ενεργο ανθρακα? Σε σχεση με τις παρενεργειες που γραφετε οτι εχει ο ανθρακας (ενεργος και μη) ποια η γνωμη σας για αντικατασταση με το Purigen??? Στο μεγαλομα των μικρων μπωρουμε να φιλτραρουμε το νερο με ενεργο ανθρακα (μιας και γραφουμε για παρενεργειες) ή ειναι καλητερο το Purigen?Μηπος κανενα απο τα δυο?? Τα φωτα σας παρακαλω!!Θάνο, καταρχήν για να βάζουμε τα πράγματα στη σωστή σειρά, κανείς δε λέει όχι στον άνθρακα, απλώς αναφέρουμε μελέτες και παρατηρήσεις ότι η μόνιμη χρήση άνθρακα μπορεί να προκαλέσει δυσάρεστες -για την υγεία των ψαριών- παρενέργειες. Αυτό που προτείνεται είναι χρήση πολύ ποιοτικού (και ακριβού) άνθρακα, όποτε το απαιτούν οι περιστάσεις και με φειδώ. Από εκεί και πέρα κανένα είδος χημικής φίλτρανσης δε μπορεί να συγκριθεί με ένα μεγάλο σε όγκο ενυδρείο και με το φρέσκο νερό, ούτε σε ποιότητα νερού, ούτε σε κόστος.

baroutas
08-11-2011, 09:29
Θάνο, καταρχήν για να βάζουμε τα πράγματα στη σωστή σειρά, κανείς δε λέει όχι στον άνθρακα, απλώς αναφέρουμε μελέτες και παρατηρήσεις ότι η μόνιμη χρήση άνθρακα μπορεί να προκαλέσει δυσάρεστες -για την υγεία των ψαριών- παρενέργειες. Αυτό που προτείνεται είναι χρήση πολύ ποιοτικού (και ακριβού) άνθρακα, όποτε το απαιτούν οι περιστάσεις και με φειδώ. Από εκεί και πέρα κανένα είδος χημικής φίλτρανσης δε μπορεί να συγκριθεί με ένα μεγάλο σε όγκο ενυδρείο και με το φρέσκο νερό, ούτε σε ποιότητα νερού, ούτε σε κόστος.
:thumbup:Συμφονω Γιωργο!!!


Διάβασε αυτό http://www.greekdiscus.com/test2000/...νυδρείου/page2
και αυτό http://www.greekdiscus.com/test2000/...ς-Περί-άνθρακα

ευχαριστω Μακη!

---------- Post added at 09:27 ---------- Previous post was at 09:19 ----------


Διάβασε αυτό http://www.greekdiscus.com/test2000/showthread.php?4727-Οργανικά-βρύσης-vs.-Οργανικά-ενυδρείου/page2
και αυτό http://www.greekdiscus.com/test2000/showthread.php?4643-Να-ανάψω-φωτιές-Περί-άνθρακα
Μακη δεν μου τα ανηγει τα λινκ.:confused:

---------- Post added at 09:29 ---------- Previous post was at 09:27 ----------


[COLOR="#FF0000"]ΑΝ αποφασίσεις να χρησιμοποιήσεις το Purigen.... θα πρέπει να το βάλεις στο ΕΙΔΙΚΟ σακουλάκι (http://www.seachem.com/Products/product_pages/TheBag.html) της Seachem .... αλλιώς μπορεί να γίνει ζημιά.
Εδώ για το Purigen (http://www.seachem.com/Products/product_pages/Purigen.html).
Υπάρχει κάπου εκτενές κείμενο του Machem, που αφορά το Purigen.-
:cool:
Νικο ευχαριστω, το διαβασα. Οντος πρεπει να μπει σε σακουλακι ειδικο, δεν το γνωριζα.:cool:

disc-postman
08-11-2011, 15:14
ΑΝ αποφασίσεις να χρησιμοποιήσεις το Purigen.... θα πρέπει να το βάλεις στο ΕΙΔΙΚΟ σακουλάκι (http://www.seachem.com/Products/product_pages/TheBag.html) της Seachem ....

Αν το βαλεις σε σακουλακι jbl, η καλσον δεν κανει δηλαδη doh


Καίριο θέμα είναι η τοποθέτηση του υλικού στο φίλτρο. Πρέπει το υλικό να καταλάβει όλο το χώρο του κάδου σε διάμετρο, αλλιώς το νερό θα περνάει από τα κενά.

Αυτο ισχυει για ολα τα υλικα, οχι μονο για το purigen ;)

MakChem
08-11-2011, 15:31
Το Purigen δεν είναι απαραίτητο να τοποθετηθεί στο ειδικό σακουλάκι. Εγώ χρησιμοποιώ το λευκό και πυκνό παιδικό καλσόν, σε κομάτια, και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Καίριο θέμα είναι η τοποθέτηση του υλικού στο φίλτρο. Πρέπει το υλικό να καταλάβει όλο το χώρο του κάδου σε διάμετρο, αλλιώς το νερό θα περνάει από τα κενά. Κατάλληλα φίλτρα είναι τα FLUVAL, το EHEIM2211 και από εσωτερικά φίλτρα όσα έχουν ελεύθερο κάδο, π.χ. SICCE.

---------- Post added at 12:26 ---------- Previous post was at 12:15 ----------


Θάνο, καταρχήν για να βάζουμε τα πράγματα στη σωστή σειρά, κανείς δε λέει όχι στον άνθρακα, απλώς αναφέρουμε μελέτες και παρατηρήσεις ότι η μόνιμη χρήση άνθρακα μπορεί να προκαλέσει δυσάρεστες -για την υγεία των ψαριών- παρενέργειες. Αυτό που προτείνεται είναι χρήση πολύ ποιοτικού (και ακριβού) άνθρακα, όποτε το απαιτούν οι περιστάσεις και με φειδώ. Από εκεί και πέρα κανένα είδος χημικής φίλτρανσης δε μπορεί να συγκριθεί με ένα μεγάλο σε όγκο ενυδρείο και με το φρέσκο νερό, ούτε σε ποιότητα νερού, ούτε σε κόστος.

Φίλε μου Γιώργο, πολύ "μεγάλη κουβέντα". Για το μεν κόστος θα συμφωνήσω ανεπιφύλακτα. Για την ποιότητα νερού θα συμφωνήσω, με μία όμως προϋπόθεση, 90% αλλαγή νερού καθημερινά. Κάτι το οποίο είναι ανέφικτο από τον μέσο χομπίστα, άρα καλύτερα ας αφήσουμε το θέμα ποιότητα νερού... γιατί θα "φάμε πάλι τα μουστάκια μας".:d:d:dΑυτο ισχυει για ολα τα υλικα, οχι μονο για το purigen ;)
Στα άλλα υλικά είναι εύκολο να το πετύχεις, στο purigen είναι δύσκολο.

Diskus Fan
08-11-2011, 15:36
Καλά ωρέ Μάκη ... τι περίμενες δηλαδή, για να το γράψεις; Έχω δώσει τόσα λεφτά, με αυτά που έγραψες περί μεγίστης προσοχής... ΜΗΝ περάσει το υλικό στο ενυδρείο!!!! doh

!angrlot!

:axe:

MakChem
08-11-2011, 15:39
Καλά ωρέ Μάκη ... τι περίμενες δηλαδή, για να το γράψεις; Έχω δώσει τόσα λεφτά, με αυτά που έγραψες περί μεγίστης προσοχής... ΜΗΝ περάσει το υλικό στο ενυδρείο!!!! doh

!angrlot!

:axe:
Καλά ωρέ γηραιό μέλος, για το καλσόν τάχω γράψει από πέρυσι, μάλιστα με ρώταγες και λεπτομέρειες, δε θυμάσαι τίποτα?????

Diskus Fan
08-11-2011, 15:41
Ο "σκληρός" μου για τα σκουπίδια ... το έχουμε πεί; :o
:d

MakChem
08-11-2011, 19:19
Και από πότε παρακαλώ χρησιμοποιείς ΕΣΥ purigen?????????????? Για πες για πες, τί παρατηρείς, με το τσιγκέλι θα στα βγάζω....

Diskus Fan
08-11-2011, 19:34
Τα έχουμε πει ... οι παρατηρήσεις πρέπει να είναι μακρόχρονες... για ασφαλή συμπεράσματα.-;)

MakChem
08-11-2011, 19:42
Τα έχουμε πει ... οι παρατηρήσεις πρέπει να είναι μακρόχρονες... για ασφαλή συμπεράσματα.-;)

Επειδή από εμένα δε ξεφεύγεις...;)
αυτό που λές ισχύει για τα ψάρια και συμφωνώ μαζί σου, άν και τάχουμε κάνει άλλοι πριν από σένα τέτοια πειράματα.
Για το νερό θέλω να μου πεις άν βλέπεις διαφορές????

Diskus Fan
08-11-2011, 19:46
Το πρόβλημα ΔΕΝ θα είναι στο νερό.... αλλά σε αυτό που ζεί στο νερό!!!!!!!!!!! ;)

Genirous
08-11-2011, 20:38
...
Φίλε μου Γιώργο, πολύ "μεγάλη κουβέντα". Για το μεν κόστος θα συμφωνήσω ανεπιφύλακτα. Για την ποιότητα νερού θα συμφωνήσω, με μία όμως προϋπόθεση, 90% αλλαγή νερού καθημερινά. Κάτι το οποίο είναι ανέφικτο από τον μέσο χομπίστα, άρα καλύτερα ας αφήσουμε το θέμα ποιότητα νερού... γιατί θα "φάμε πάλι τα μουστάκια μας".:d:d:d
...Μάκη μου, ο μέσος χομπίστας δεν χρειάζεται μόνιμη χρήση άνθρακα. ;) Αυτός που την χρειάζεται, καλύτερα να είναι επιφυλακτικός. Ακόμα και εσύ. ;) Τα υπόλοιπα ναι, είναι μεγάλη κουβέντα. :d