PDA

Επιστροφή στο Forum : Πρακτικές οδηγίες περί αλλαγής - μεταφοράς ενυδρείου και δίσκωνGenirous
16-09-2011, 10:02
Στην πορεία μας μέσα από το χόμπι θα υπάρξει η στιγμή που η ανάγκη για ένα μεγαλύτερο ενυδρείο θα είναι επιβεβλημένη. Πιθανόν να προβληματιστούμε, άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο, για τις κινήσεις μας σχετικά με τη διαδικασία μεταφοράς του κλειστού οικοσυστήματος από μια δεξαμενή σε μια άλλη. Στο παρόν θέμα θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε με απλή γλώσσα στις προσεχτικές κινήσεις που θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν και να μεριμνήσουμε να κάνουμε για να αποφύγουμε τυχόν δυσάρεστες συνέπειες. Κάποιες συμβουλές ίσως φανούν υπερβολικές, αλλά προτείνονται με γνώμονα τη μεγαλύτερη ασφάλεια και το μικρότερο ρίσκο.ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:
Δεξαμενές:
Όταν η ιδέα απόκτησης ενός μεγαλύτερου ενυδρείου ωριμάσει, ιδανική θεωρείται η αγορά του μερικές μέρες πριν πραγματοποιηθεί η μεταφορά από το παλιό στο καινούργιο. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας τις μεγάλες απαιτήσεις που έχει ο δίσκος ως προς τα λίτρα και τις διαστάσεις ενός κατάλληλου ενυδρείου. Θεωρώντας ότι έχουμε καταλήξει στο χώρο που θα τοποθετηθεί, φροντίζουμε ώστε να αποκτήσουμε την συγκατάθεση του γονέα ή του έτερού μας ήμισυ (εάν υπάρχει) ίσως καλοπιάνοντάς το με ένα ή και περισσότερα δώρα. :d Μετά την αγορά του ενυδρείου καλό θα ήταν να καθαριστεί, να απολυμανθεί και να μπει σε λειτουργία με νερό βρύσης και ενεργό άνθρακα για μερικές μέρες ώστε να ελεγχθεί για τη στεγανότητά του και να απορροφηθούν τυχόν χημικά στοιχεία.
Νερό:
Το νερό του παλιού μας ενυδρείου είναι καλύτερα να μεταφερθεί όλο στο καινούργιο, οπότε χρήσιμη είναι η ύπαρξη ενός ή και δύο μεγάλων, αδιαφανών, σκουρόχρωμων, πλαστικών δοχείων/βαρελιών. Εάν δεν έχετε ήδη για την προετοιμασία των αλλαγών νερού σας, φροντίστε είτε να αγοράσετε, είτε να δανειστείτε από κάποιον φίλο/συν-χομπίστα. Υπάρχουν πολλά παιδιά στο GD που πρόθυμα έχουν βοηθήσει σε τέτοιες διαδικασίες κατά το παρελθόν. Η διαδικασία της μεταφοράς του νερού θα πρέπει να γίνεται αργά και σταθερά, με προσοχή να μην πέσει η θερμοκρασία του κάτω από 3°C. Εάν υπάρχει η δυνατότητα, αποθηκεύουμε και προετοιμάζουμε από πριν νερό, είτε από φίλτρο Α/Ο είτε νερό βρύσης σε παραμέτρους κοντινές σε αυτές του ενυδρείου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κάνουμε συνεχείς καθημερινές μετρήσεις και εφόσον όλα βαίνουν καλώς δεν πραγματοποιούμε αλλαγή νερού για μερικές μέρες.
Φίλτρανση-βιολογία:
Ίσως το μοναδικό κομμάτι του ενυδρειακού οικοσυστήματος όπου η υπερβολή είναι θεμιτή.
Η βιολογία δίνει ανεκτίμητη αξία σε ένα παλιό ενυδρείο. Μπορεί να βρίσκεται κυρίως στα υλικά του φίλτρου, όμως υπάρχει παντού στη δεξαμενή, στο βυθό, στα ξύλα, στις πέτρες ακόμα και στο νερό. Όσα περισσότερα αντικείμενα από το παλιό ενυδρείο μεταφερθούν αυτούσια στο νέο, τόσο πιο στρωμένο και σταθερό θα είναι το δεύτερο.
Επιπρόσθετα η βιολογία βρίσκεται σε συνάρτηση με την ιχθυο-φόρτωση, δηλαδή όσο περισσότερα είναι τα ψάρια και η τροφή, τόσο περισσότερη βιολογία δημιουργείται στο σύστημα. Ωστόσο εάν με την αντικατάσταση του ενυδρείου με μεγαλύτερο επιθυμείτε και την αντικατάσταση/προσθήκη μικρών φίλτρων με μεγαλύτερα, τότε καλό είναι να τα αγοράσετε πολλές μέρες πριν τη μεταφορά και να τα θέσετε σε λειτουργία στο παλιό σας ενυδρείο. Τέλος, εάν δεν έχετε, αγοράστε κάποιο προϊόν έτοιμης βιολογίας.
Διακοσμητικά αντικείμενα:
Λόγω του ότι τα διακοσμητικά υλικά (άμμος, πέτρες, ξύλα) φέρουν και αυτά μέρος της βιολογίας του ενυδρείου μας, ιδανική θα ήταν η μεταφορά αυτών στη νέα δεξαμενή. Όμως εάν επιθυμείτε την αλλαγή/προσθήκη αυτών με νέα, τότε θα πρέπει να τα αγοράσετε μέρες πριν τη μεταφορά. Θα πρέπει να είναι υλικά κατάλληλα για ενυδρειακή χρήση και ιδανικό θα ήταν να τα απολυμάνετε σωστά σε διάλυμα pp ή χλωρίνης. Στη νέα δεξαμενή θα πρέπει και κατά σειρά πρώτα να μπει λίγο νερό, κατόπιν η άμμος, ακολούθως τα διακοσμητικά αντικείμενα, και στο τέλος το υπόλοιπο νερό, η φίλτρανση, και τα ψάρια.
Φυτά:
Τα φυτά από το παλιό ενυδρείο θα πρέπει να αφαιρεθούν τελευταία και κυρίως αφού έχουν αφαιρεθεί τα ψάρια. Στο νέο όμως ενυδρείο θα πρέπει να τοποθετηθούν πριν την εισαγωγή των ψαριών. Σε περίπτωση που κατά τη μεταφορά επιθυμείτε να προσθέσετε νέα φυτά, θα πρέπει να τα αγοράσετε μέρες πριν και να φροντίσετε για τη σωστή απολύμανσή τους σε διάλυμα pp ή χλωρίνης. Ενδέχεται στο νέο ενυδρείο ο φωτισμός να είναι αναλογικά μεγαλύτερος από τη συνολική φυτομάζα, οπότε θα πρέπει να ξεκινήσετε με μικρότερη φωτο-περίοδο ώστε να αποφύγετε πιθανή έξαρση άλγης.
Ψάρια:
Εάν προσφέρετε μεγάλες ποσότητες τροφής, προτιμότερο θα ήταν να τις μειώσετε την τελευταία εβδομάδα έως την προηγούμενη μέρα της μεταφοράς όπου να μην ταΐσετε καθόλου. Εάν σκοπεύετε να αυξήσετε το κοπάδι σας λόγω της απόκτησης μεγαλύτερου ενυδρείου, ιδανική θα ήταν η απόκτηση των νέων ψαριών πολλές μέρες πριν την μεταφορά. Σοφό (αν και όχι υποχρεωτικό) θα ήταν το πέρασμά τους από ενυδρείο-καραντίνα (για παρακολούθηση τυχόν προβλημάτων υγείας που μπορεί να παρουσιαστούν) και ακολούθως η διαμονή τους στο παλιό ενυδρείο (για την προσαρμογή μεταξύ παλιών και νέων ψαριών, αλλά και της βιολογία στη νέα, μεγαλύτερη ιχθυο-φόρτωση) για μερικές μέρες αντίστοιχα. Προσπαθώντας για τη λιγότερη δυνατή ταλαιπωρία των ψαριών κατά τη μεταφορά, τα τοποθετούμε σε σκούρο, αδιαφανή δοχείο, με όσο το δυνατόν περισσότερα λίτρα νερού από το παλιό ενυδρείο, με τα φίλτρα, τους θερμαντήρες, τους θερμοστάτες και μια αεραντλία. Δουλεύουμε με κλειστά τα φώτα του ενυδρείου και με χαμηλό φως στον περιβάλλοντα χώρο. Επίσης χαμηλώνουμε τη στάθμη του νερού μέχρι να πλαγιάσουν τα ψάρια και με το χέρι μας να μπορούμε εύκολα και ανώδυνα να τα μεταφέρουμε από το παλιό τους σπίτι στο δοχείο και από το δοχείο στο νέο τους σπίτι. Στο καινούργιο ενυδρείο κρατάμε τα φώτα κλειστά την πρώτη μέρα, δεν προσφέρουμε τροφή και παρακολουθούμε προσεχτικά τις συμπεριφορές τους. Εφόσον όλα βαίνουν καλώς, το δεύτερο εικοσιτετράωρο ανοίγουμε φώτα και ξεκινάμε σιγά-σιγά να ταΐζουμε, μετρώντας συνεχώς τις παραμέτρους νερού και αυξάνοντας σταδιακά τις ποσότητες φαγητού μέρα με τη μέρα. Τέλος, εάν δεν έχετε, αγοράστε κάποια προϊόντα αντί-στρες και έτοιμης βιολογίας.ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ:
Τελευταίος χρόνος πριν
Εκκίνηση επιχειρηματολογίας και στρατηγικής πειθούς στο γονέα ή στο έτερον ήμισυ (εάν υπάρχει) για την αναγκαιότητα του νέου, μεγαλύτερου ενυδρείου.
Κατάληξη στα ανταλλάγματα (δώρα) και προσφορά αυτών (μόνο στο έτερον ήμισυ).
Στρατηγικός σχεδιασμός και επιλογή νέου ενυδρείου, φίλτρων, διακοσμητικών, φυτών, ψαριών.
Τελευταίος μήνας πριν
Απόκτηση τυχόν νέων ψαριών και εισαγωγή αυτών σε ενυδρείο καραντίνα.
Απόκτηση τυχόν νέων φίλτρων και τοποθέτησή τους στο παλιό ενυδρείο.
Μεταφορά τυχόν νέων ψαριών από το ενυδρείο καραντίνα στο παλιό ενυδρείο.
Απόκτηση καινούργιου ενυδρείου, στήσιμο, καθαρισμός, απολύμανση και δοκιμαστική λειτουργία με ενεργό άνθρακα.
Απόκτηση τυχόν νέων διακοσμητικών υλικών (άμμος, ξύλα, πέτρες κτλ), καθαρισμός και απολύμανση αυτών.
Τελευταία εβδομάδα πριν
Εάν δεν υπάρχει, απόκτηση δεύτερου δοχείου νερού σκούρου χρώματος και μεγάλης χωρητικότητας.
Γέμισμα του δεύτερου δοχείου με νερό Α/Ο ή με νερό δικτύου προετοιμασμένο κοντά στις παραμέτρους νερού του ενυδρείου.
Απόκτηση τυχόν νέων φυτών, καθαρισμός και απολύμανση αυτών.
Σταδιακή μείωση ταϊσμάτων των ψαριών μέχρι την προηγούμενη μέρα πριν τη μεταφορά όπου δεν ταΐζονται καθόλου.
Ημέρα μεταφοράς
Μετρήσεις παραμέτρων νερού και σβήσιμο φωτισμού στο παλιό ενυδρείο.
Μεταφορά μικρού μέρους του νερού (περίπου το 20%) από το παλιό ενυδρείο στο νέο είτε μέσω κυκλοφορητή, είτε μέσω εισόδου-εξόδου του εξωτερικού φίλτρου.
Εισαγωγή νέας άμμου, εάν υπάρχει.
Μεταφορά μεγάλου μέρους του νερού (περίπου το 65%) από το παλιό ενυδρείο στο δοχείο μαζί με τα φίλτρα, τους θερμαντήρες, θερμοστάτες και αεραντλία.
Μεταφορά ψαριών από το παλιό ενυδρείο στο σκουρόχρωμο, αδιαφανές δοχείο. Καλύτερα χωρίς απόχη αλλά με τα χέρια, όταν το νερό που έχει μείνει (περίπου το 15%) ίσα που επιτρέπει στα ψάρια να κολυμπήσουν οριζόντια. Φροντίστε να καπώσετε το δοχείο.
Μεταφορά παλαιών διακοσμητικών υλικών από το παλιό ενυδρείο στο καινούργιο μαζί με τυχόν νέα και τοποθέτηση στη θέση τους.
Μεταφορά παλαιών φυτών από το παλιό ενυδρείο στο καινούργιο μαζί με τυχόν νέα και τοποθέτηση στη θέση τους. Το νερό που απέμεινε (περίπου το 15%) το πετάμε.
Μεταφορά παλιού νερού από το δοχείο στο καινούργιο ενυδρείο μαζί με τα φίλτρα, τους θερμαντήρες, θερμοστάτες και αεραντλία.
Σβήσιμο φωτισμού στο καινούργιο ενυδρείο.
Μεταφορά ψαριών από το δοχείο στο καινούργιο ενυδρείο. Καλύτερα χωρίς απόχη αλλά με τα χέρια, όταν το νερό ίσα που επιτρέπει στα ψάρια να κολυμπήσουν οριζόντια.
Συμπλήρωμα νερού από το προετοιμασμένο και στη σωστή θερμοκρασία, εάν υπάρχει. Διαφορετικά συμπληρώνουμε από τη βρύση πολύ αργά και από μικρές ποσότητες κάθε μέρα.
Χρήση υγρών έτοιμης βιολογίας και αντί-στρες.
Μέρες που ακολουθούν της μεταφοράς
Διατήρηση σκότους στο ενυδρείο για 24 ώρες, χωρίς τροφή και με σχολαστική παρακολούθηση και μετρήσεις παραμέτρων νερού.
Άνοιγμα φωτισμού μετά το πέρας της πρώτης μέρας, μετρήσεις παραμέτρων νερού και εάν τα νούμερα είναι καλά ξεκινάνε μικρές ποσότητες τροφής.
Σε περίπτωση φυτεμένου ενυδρείου προσέχουμε τη φωτο-περίοδο και αν χρειαστεί την μειώνουμε σε σχέση με το παλιό ενυδρείο.
Τις επόμενες μέρες μετράμε καθημερινά και εάν τα νούμερα είναι καλά αυξάνουμε αργά και σταδιακά τις ποσότητες τροφής.
Δεν κάνουμε αλλαγή νερού την πρώτη εβδομάδα εάν δεν είναι απολύτως απαραίτητο.ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Δεν καθαρίζουμε τα φίλτρα τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη μεταφορά και ένα μήνα μετά τη μεταφορά.
Προσέχουμε κατά τη διάρκεια της μεταφοράς το νερό μας να μην πέσει κάτω από 3°C.
Φροντίζουμε ώστε στον εξοπλισμό της μεταφοράς (δοχεία, σωλήνες κτλ) να μην έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν απορρυπαντικά και να είναι τα πάντα καθαρά, ακόμα και τα χέρια μας.
Εάν προϋπάρχουν ψάρια βυθού (pleco ή cory) και στο καινούργιο ενυδρείο μπει νέος βυθός, εγκυμονεί κινδύνους απώλειας των ψαριών αυτών.
Σε φυτεμένα ενυδρεία δεν προτείνεται η χρήση/εγκατάσταση υποστρώματος με λίπανση για φυτά, διότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα χάσουν όσες θρεπτικές ουσίες είχαν να προφέρουν.ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι οδηγίες που προαναφέρονται είναι ένας πρακτικός οδηγός για την όσο πιο ασφαλής και ανώδυνη μετακίνηση των ψαριών σας από ένα ενυδρείο σε ένα άλλο, ή ακόμα και για την μεταφορά του υπάρχων ενυδρείου σε άλλο δωμάτιο/σπίτι. Είναι προτάσεις βγαλμένες από προβλήματα που αντιμετώπισαν κατά καιρούς και κατά τη διάρκεια του εγχειρήματός τους πολλοί ενυδρειόφιλοι. Κάποιες μπορεί να φαίνονται υπερβολικές, η αλήθεια είναι πως δεν είναι απαραίτητες όλες οι κινήσεις, αλλά είναι στο χέρι σας να επιλέξετε τι θα κάνετε και τι όχι.
Αν τις πρώτες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των ψαριών παρουσιαστεί πρόβλημα υγείας σε ψάρια/ψάρια, διακόπτεται η όλη διαδικασία σχετική με τη μεταφορά και το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στην θεραπεία.

stavrosczc
16-09-2011, 10:13
Ως αναφορα το νερο καλονειναι αν τα ενυδρεια ειναι κοντα το νερο που αλλαζουμε απο το παλιο ενυδρειο να μπαινει στο νεο!
Χρησιμο ποστ!:thumbup:

White Diamond
16-09-2011, 11:16
Πολυ χρησιμο.:thumbup:

Στέργιος
17-09-2011, 11:03
μπραβο πολύ καλό!

Genirous
17-09-2011, 11:29
Οποιαδήποτε παρατήρηση, προσθήκη, απορία έχετε θα ήταν πολύ χρήσιμο να την γράψετε ώστε να ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο.
Ως αναφορα το νερο καλονειναι αν τα ενυδρεια ειναι κοντα το νερο που αλλαζουμε απο το παλιο ενυδρειο να μπαινει στο νεο!
Χρησιμο ποστ!:thumbup:Έχει αναφερθεί σε δυο σημεία του κειμένου.
...
Νερό:
Το νερό του παλιού μας ενυδρείου είναι καλύτερα να μεταφερθεί όλο στο καινούργιο, οπότε χρήσιμη είναι η ύπαρξη ενός ή και δύο μεγάλων πλαστικών δοχείων/βαρελιών. Εάν δεν έχετε ήδη για την προετοιμασία των αλλαγών νερού σας, φροντίστε είτε να αγοράσετε, είτε να δανειστείτε από κάποιον φίλο/συν-χομπίστα. Υπάρχουν πολλά παιδιά στο GD που πρόθυμα έχουν βοηθήσει σε τέτοιες διαδικασίες κατά το παρελθόν. Η διαδικασία της μεταφοράς του νερού θα πρέπει να γίνεται αργά και σταθερά, με προσοχή να μην πέσει η θερμοκρασία του κάτω από 3°C. Εάν υπάρχει η δυνατότητα, αποθηκεύουμε και προετοιμάζουμε από πριν νερό, είτε από φίλτρο Α/Ο είτε νερό βρύσης σε παραμέτρους κοντινές σε αυτές του ενυδρείου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κάνουμε συνεχείς καθημερινές μετρήσεις και εφόσον όλα βαίνουν καλώς δεν πραγματοποιούμε αλλαγή νερού για μερικές μέρες.
...
Ημέρα μεταφοράς
Μετρήσεις παραμέτρων νερού και σβήσιμο φωτισμού στο παλιό ενυδρείο.
Μεταφορά μικρού μέρους του νερού (περίπου το 20%) από το παλιό ενυδρείο στο νέο είτε μέσω κυκλοφορητή, είτε μέσω εισόδου-εξόδου του εξωτερικού φίλτρου.
Εισαγωγή νέας άμμου, εάν υπάρχει.
Μεταφορά μεγάλου μέρους του νερού (περίπου το 65%) από το παλιό ενυδρείο στο δοχείο μαζί με τα φίλτρα, τους θερμαντήρες, θερμοστάτες και αεραντλία.
Μεταφορά ψαριών από το παλιό ενυδρείο στο δοχείο. Καλύτερα χωρίς απόχη αλλά με τα χέρια, όταν το νερό που έχει μείνει (περίπου το 15%) ίσα που επιτρέπει στα ψάρια να κολυμπήσουν οριζόντια.
Μεταφορά παλαιών διακοσμητικών υλικών από το παλιό ενυδρείο στο καινούργιο μαζί με τυχόν νέα και τοποθέτηση στη θέση τους. Το νερό που απέμεινε (περίπου το 15%) το πετάμε.
Μεταφορά παλαιών φυτών από το παλιό ενυδρείο στο καινούργιο μαζί με τυχόν νέα και τοποθέτηση στη θέση τους.
Μεταφορά παλιού νερού από το δοχείο στο καινούργιο ενυδρείο μαζί με τα φίλτρα, τους θερμαντήρες, θερμοστάτες και αεραντλία.
Σβήσιμο φωτισμού στο καινούργιο ενυδρείο.
Μεταφορά ψαριών από το δοχείο στο καινούργιο ενυδρείο. Καλύτερα χωρίς απόχη αλλά με τα χέρια, όταν το νερό ίσα που επιτρέπει στα ψάρια να κολυμπήσουν οριζόντια.
Συμπλήρωμα νερού από το προετοιμασμένο και στη σωστή θερμοκρασία, εάν υπάρχει. Διαφορετικά συμπληρώνουμε από τη βρύση πολύ αργά και από μικρές ποσότητες κάθε μέρα.
Χρήση υγρών έτοιμης βιολογίας και αντί-στρες.
...

Κωστας
17-09-2011, 12:11
Ενδιαφερον και καλογραμμενο ποστ,χρησιμο για ολους τους χομπιστες!!!:thumbup:
Μπραβο για την προσπαθεια και για τον κοπο που εκανες Gen!!!:rolleyes:
Σε ευχαριστουμε.36_1_75clappp36_1_75

Crazyio
17-09-2011, 13:37
καλογραμμένο και πάνω από όλα χρήσιμο άρθρο ! Good Job !

Jeepas
19-09-2011, 09:35
Εύστοχο, μπράβο ωρέ Γίωργη! :thumbup:

dimitris21
19-09-2011, 10:12
η αλήθεια είναι ότι απ' όλα αυτά, δυο πράγματα ήταν εκτός δικής μου λογικής

1) δεδομένου ότι μια τέτοια μεταφορά, ανατρέπει πολλά πράγματα σε ένα κλειστό κύκλωμα, όπως είναι το ενυδρείο και μόλις και με τα βίας μπορεί να κρατήσει μια σχετικά καλή ισορροπία μετά την μεταφορά, δεν θα περνούσε ποτέ από το μυαλό μου να αυξήσω τον πληθυσμό των ψαριών από πριν. η επιλογή μου θα ήταν να γίνει η μεταφορά, να περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα, να έρθουν και πάλι όλα σε ισορροπία και μετά να κάνω όποιες προσθήκες θα ήθελα να κάνω.
αντιλαμβάνομαι βέβαια το λόγο που προτείνεις την προσθήκη από πριν, αλλά στο όποιο ρίσκο υπάρχει δυσάρεστων καταστάσεων, θα μου ήταν λιγότερο δυσάρεστο να δυσκολευτούν λίγο παραπάνω οι νέοι κάτοικοι από το να ρισκάρω και τους παλιούς.

2) κάνω φιλότιμη προσπάθεια να καταλάβω γιατί να μην κάνω αλλαγή την πρώτη εβδομάδα. οκ θα μου πεις ότι θέλεις να έρθει το σύστημα σε ισορροπία και το αφήνεις ήσυχο. μα οτιδήποτε και αν πάει στραβά το πρώτο που θα κάνεις είναι αλλαγή. άρα γιατί να μην κάνω προληπτικά καθημερινές αλλαγές της τάξης των 20-25%? θεωρώ ότι και εδώ αν ζυγίσω τα θετικά και τα αρνητικά των δυο περιπτώσεων, θα επιλέξω τις αλλαγές.

Genirous
19-09-2011, 12:40
1) δεδομένου ότι μια τέτοια μεταφορά, ανατρέπει πολλά πράγματα σε ένα κλειστό κύκλωμα, όπως είναι το ενυδρείο και μόλις και με τα βίας μπορεί να κρατήσει μια σχετικά καλή ισορροπία μετά την μεταφορά, δεν θα περνούσε ποτέ από το μυαλό μου να αυξήσω τον πληθυσμό των ψαριών από πριν. η επιλογή μου θα ήταν να γίνει η μεταφορά, να περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα, να έρθουν και πάλι όλα σε ισορροπία και μετά να κάνω όποιες προσθήκες θα ήθελα να κάνω.
αντιλαμβάνομαι βέβαια το λόγο που προτείνεις την προσθήκη από πριν, αλλά στο όποιο ρίσκο υπάρχει δυσάρεστων καταστάσεων, θα μου ήταν λιγότερο δυσάρεστο να δυσκολευτούν λίγο παραπάνω οι νέοι κάτοικοι από το να ρισκάρω και τους παλιούς.Συνήθως οι δισκάδες θέλουν περισσότερα λίτρα και/ή περισσότερα ψάρια. Δεδομένου ότι το παλιό ενυδρείο είναι ένα σταθερό οικοσύστημα και οι (παλιοί) κάτοικοί του έχουν εγκατασταθεί πλήρως, μια προσθήκη νέων ψαριών σε αυτό θα είναι (όπως σωστά ανέφερες) λιγότερο ''επικίνδυνη''. Η βιολογία θα προσαρμοστεί ευκολότερα και γρηγορότερα, οι παλιοί κάτοικοι με τους νέους θα προσαρμοστούν και θα συμβιώσουν για ένα διάστημα όπου μπορεί να εμφανιστεί κάποια ασθένεια, μεταδιδόμενη είτε από τη μια, είτε από την άλλη πλευρά. Επιπρόσθετα, μπαίνοντας όλοι μαζί στο νέο ενυδρείο, δε θα υπάρχουν ''παλιοί και νέοι'', θα διεκδικήσουν το χώρο τους επί ίσοις όροις. Θεωρώ πως εάν προσεχθούν κάποιες οδηγίες, η βιολογία δε θα έχει απολύτως κανένα πρόβλημα.
2) κάνω φιλότιμη προσπάθεια να καταλάβω γιατί να μην κάνω αλλαγή την πρώτη εβδομάδα. οκ θα μου πεις ότι θέλεις να έρθει το σύστημα σε ισορροπία και το αφήνεις ήσυχο. μα οτιδήποτε και αν πάει στραβά το πρώτο που θα κάνεις είναι αλλαγή. άρα γιατί να μην κάνω προληπτικά καθημερινές αλλαγές της τάξης των 20-25%? θεωρώ ότι και εδώ αν ζυγίσω τα θετικά και τα αρνητικά των δυο περιπτώσεων, θα επιλέξω τις αλλαγές.Με το σκεπτικό ότι το παλιό νερό είναι αρκετά καθαρό (διότι είχαν μειωθεί σταδιακά τα ταϊσματα στο ελάχιστο) μεταφέροντας ή αλλάζοντας το ενυδρείο είναι σίγουρο πως μια ποσότητα νέου νερού θα μπει, είτε για να αναπληρώσει τουλάχιστον ένα 15%, ή για να προσθέσει τα υπόλοιπα λίτρα (είτε σκέτη Α/Ο, είτε βρύση στις ίδιες παραμέτρους) της νέας, μεγαλύτερης δεξαμενής. Επιπρόσθετα για δυο μέρες μετά δε θα ταϊσουμε καθόλου. Όμως ο βασικός στόχος είναι όπως σωστά επισήμανες, να ξανα-έρθει το σύστημα σε ισορροπία. Είτε έχει να κάνει με χημεία νερού, είτε με βιολογία νερού, είτε με την ψυχολογία των ψαριών. Γι'αυτό και δεν ταϊζουμε και δεν ανάβουμε φώτα τις πρώτες ώρες. Ωστόσο έχεις δίκιο, μπορεί να γίνει μια επισήμανση πως αν κάτι πάει στραβά, οι οδηγίες από εκείνο το χρονικό σημείο και πέρα, πάνε περίπατο. :friends:

MakChem
19-09-2011, 12:56
Γιώργο, εξαιρετικό και χρησιμότατο.:thumbup: